tytul

Numer telefonu dla rodziców do kontaktu z wychowawcą w godzinach pracy: 883-772-501


INFORMUJEMY O ZMIANIE

NR KONTA DOTYCZĄCEGO PŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE:

RAIFFEISEN BANK POLSKA

NR KONTA:

13 1750 1035 0000 0000 2197 7365
czwartek, 26 lutego 2015

Warzymy i mierzymyNa języku angielskim poznaliśmy 4 nowe słówka:

CUPID - KUPIDYN
VALENTIEN`S CARD- WALENTYNKA
KISS - CAŁUS
ROSE - RÓŻA
poniedziałek, 23 lutego 2015

Baśń o dwunastu miesiącach.

TEMAT TYGODNIA: CHCĘ BYĆ MATEMATYKIEM

Nasza edukacja matematyczna - orientacja przestrzenna:


  • nazywanie danych części ciała;
  • określenie położenia przedmiotów w przestrzeni - stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
  • rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania;
  • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
  • łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np.: barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych;
  • kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia;
  • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika.


Dziś na zajęciach pani przeczytała nam opowiadanie pt: "Baśń o dwunastu miesiącach", dzięki któremu utrwaliliśmy sobie nazwy wszystkich miesięcy. Na zajęciach wszyscy wspólnie zrobiliśmy "Nasz kalendarz". 

A po zajęciach wybraliśmy się na spacer w okolicy naszego przedszkola.